הרצאות תבונה - עסקים קטנים - אסרטיביות ותקשורת בתקופה מאתגרת