בין בידוד לבדידות- היבטים פסיכולוגים של התמודדות עם סרטן בתקופת הקורונה