ממשבר לאתגר מכונן - מפגש לבני משפחה, המרכז הרפואי הדסה