זכויות המטופל האונקולוגי - כל מה שצריך לדעת

זכויות המטופל האונקולוגי - כל מה שצריך לדעת

זכויות המטופל האונקולוגי - כל מה שצריך לדעת

בתכנית:

17:00-17:05 - דברי פתיחה וברכה

פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי

17:05-17:15 - הכרת המערך האונקולוגי

17:15-17:45 - זכויות כלליות של המטופל האונקולוגי

גב' מגי ויסמן, עו"ס

17:45-17:55 - היכרות מרכז זכויות

גב' הדס מאיר, עו"ס

17:55-18:05 - היכרות יחידת סגולה

גב' ריקי לביא, עו"ס

18:05-18:20 - עיבוד רגשי וניהול טיפול של המחלה

גב' סתו צוקרט, עו"ס

18:20-18:40- פאנל שאלות ותשובות